Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości 29.07.21

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1

Lokal mieszkalny

Nr 2

2

Powierzchnia użytkowa lokalu

49,85 m2      

3

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Browarnej 5A w Brzesku. Położony jest na  parterze (pierwszej kondygnacji) i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC
i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,20 m2.

4

Forma zbycia

Bez przetargu na rzecz najemcy

5

Wartość lokalu

155.800,00 zł

6

Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży lokalu

60%

62.320,00 zł

7

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 2048/3 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00031816/8)

4.000,00 zł - zgodnie z udziałem wynoszącym 1001/18000 części

8

Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży działki zgodnie z udziałem 1001/18000

60%

1.600,00 zł

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie objętych niniejszym wykazem zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 685
z późn. zm.)

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2048/3,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 9 września 2021 r.  włącznie.

 (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.