Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w Okocimiu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Brzeska odwołuje drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Okocimiu, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00063051/0 własności Gminy Brzesko, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 80/17, 80/19, 80/20, 80/21.

Przetarg wyznaczony był na dzień 24  września  2021  r.  o  godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 - Sala obrad.

Powodem odwołania ww. przetargu jest wniesienie przedmiotowej nieruchomości jako aport do spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Małopolska, na której zostanie zlokalizowane osiedle mieszkaniowe z lokalami na długoterminowy najem z możliwością dopłat do czynszu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.brzesko.pl w zakładce Ogłoszenia Nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Okocim.

Szczegółowych informacji na temat odwołanego przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ulica Głowackiego 51, pokój 116 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, lub telefonicznie (14)6865127.