Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości dozbycia - 25.06.21r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

 

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierzchnia działki
 [ ha ]

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

1

854/31

0,1394

TR1B/00051350/9

 miejscowość Mokrzyska, obręb Mokrzyska-Bucze, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie

70 000,00 zł

Działki gruntowe niezabudowane zlokalizowane są w zachodniej części wsi Mokrzyska w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Siostry Faustyny w odległości około 5 km od centrum miasta Brzeska. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą, zadrzewiony, zakrzaczony. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Woda, prąd i gaz znajdują się w zasięgu. Brak sieci kanalizacyjnej. Przez wszystkie działki przebiega sieć wodociągowa,
a ponadto: przez działki nr nr: 854/31, 854/42 przebiega sieć gazociągowa, przez działki nr nr: 854/49, 854/51, 854/52, sieć elektroenergetyczna, przez działkę nr 854/52 sieć telekomunikacyjna.

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

publiczny nieograniczony przetarg ustny

2

854/42

0,1562

TR1B/00051350/9

75 000,00 zł

3

854/44

0,1752

TR1B/00051350/9

85 000,00 zł

4

854/46

0,1551

TR1B/00051350/9

75 000,00 zł

5

854/51

0,1201

TR1B/00051350/9

60 000,00 zł

6

854/52

0,1419

TR1B/00051350/9

70 000,00 zł

7

854/49

0,1585

TR1B/00051350/9

81 000,00 zł

teren zabudowy usługowej

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podst. art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek
do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia    ……6 sierpnia 2021 r.….włącznie.

                                                                          (6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 117, I piętro tel. (14) 68-65-170.