Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 18.06.21r.

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu:14-68-65-157.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  1063/8

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    20,0 m2

3.

Numer księgi wieczystej

Þ    TR1B/00048847/6

4.

5.

Położenie

Opis nieruchomości

Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ     

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    13,84 zł  netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    15 maja każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn. zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  1164/3

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0108 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00024822/1,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa warzyw

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

0,30 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

Þ  2738/2

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0030 ha

3.

Numer księgi wieczystej

Þ     TR1B/00037853/1,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

Þ  Brzesko, ul. Kossaka

 

Teren jest sklasyfikowany jako dr

6.

Forma dzierżawy

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    zieleń przydomowa

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

1,00 zł netto za 1,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji, gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

do trzech lat