Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia 11.06.21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

1

Lokal mieszkalny

Nr 21

2

Powierzchnia użytkowa lokalu

46,40 m2      

3

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 21 znajduje się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ogrodowej 11 w Brzesku. Położony jest na  pierwszym piętrze (drugiej kondygnacji)
i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,9 m2.

4

Forma zbycia

Bez przetargu na rzecz najemcy

5

Wartość lokalu

159.013,00 zł

6

Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży lokalu

60%

63.605,20 zł

7

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1109/13 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00026448/9)

3.484,00 zł - zgodnie z udziałem wynoszącym 52973/3570000 części

8

Wysokość udzielanej bonifikaty-
cena sprzedaży działki zgodnie z udziałem 52973/3570000 części

60%

1.393,60 zł

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie objętych niniejszym wykazem zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1109/13,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 23 lipca 2021 r  włącznie.

         (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

 

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku  ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.