Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

 

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, pod numerem telefonu: 14 -68-65-157.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1063/5, 1063/6

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    400,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00054053/8, TR1B/00081407/3

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa warzyw

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    9,84 zł  netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.1990 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1141,

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,1082 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00018585/2,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, os.Ogrodowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVa

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawa warzyw

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

 

Þ    9,84 zł netto za 100,0 m2 , do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2355/9

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

20,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00056564/7

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Barona Gotza

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    obiekt tymczasowy -pomieszczenie gospodarcze

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    1,50 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.1990 z późn. zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

 

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   474/8

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0145 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00051350/9,

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps V

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawy rolne

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    0,20 zł netto za 1,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   691/6

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0339 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00051350/9

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV, Ps V

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    zieleń przydomowa, składowanie drewna opałowego

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    0,20 zł netto za 1,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   691/7

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,0198 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00051350/9

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    drewniane obiekty m.in.do składowania drewna,

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    0,20 zł netto za 1,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1629/15

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    0,2201 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00051350/9

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    uprawy rolne, drewniane pomieszczenia gospodarcze, wjazd na nieruchomość

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego  netto

Þ    0,10 zł netto za 1,0 m2, do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1990 z późn.zm.). W sytuacji,
gdy wskaźnik ten będzie ujemny lub równy zero, czynsz pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 czas oznaczony – do trzech lat