Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do użyczenia 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1120/3, 1122/2, 1123/4, 1124/1, 1125/1

Þ    

2.

-Powierzchnia użyczenia

Þ    0,0360 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00011623/2 ,  TR1B/00038757/5 , 

Þ    TR1B/00003938/4 ,  TR1B/00040707/7 ,   

Þ     

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Obręb Brzesko

 

Teren jest sklasyfikowany jako  R IVa

 

6.

Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia

Þ    wymiana urządzeń zabawowych
na istniejącym placu zabaw

 

 

8

Czas trwania użyczenia

 czas oznaczony – do dziesięciu lat

 

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.