Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do użyczenia 17.12.20r

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do użyczenia

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1471

Þ    

2.

-Powierzchnia użyczenia

Þ    0,0450 ha

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00024609/2 

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Obręb Brzesko

 

Teren jest sklasyfikowany jako  Bz.

 

6.

Forma użyczenia

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia

Þ    wykonanie renowacji alejek oraz montaż naklejek termoplastycznych do gier i zabaw

 

 

8

Czas trwania użyczenia

 czas oznaczony – do dziesięciu lat

 

 Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarzadzania Mieniem  Urzędu Miejskiego w Brzesku, w  pokoju nr 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.