Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia 15-10-20

 

Numer działki ewidencyjnej:           814/8

 

Powierzchnia działki:           0,0042 ha

 

Numer księgi wieczystej:           TR1B/00017238/8

 

Położenie:           Brzesko

 

Opis nieruchomości: Działka niezabudowana będąca własnością Gminy

Brzesko położona w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim.
Działka zlokalizowana przy ul. Czarnowiejskiej w pobliżu centrum około 1,5 km od rynku.  Z uwagi na jej gabaryty oraz ukształtowanie wyklucza się możliwość jej samodzielnego zagospodarowania.

 

Przeznaczenie w MPZP:             Działka nr 814/8 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku nr Nr LVIII/400/2010 z dnia 30.06.2010 r. znajduje się w terenach parkingu. (symbol w planie KP. 1).

 

Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działki numer 420/5, 420/6 oraz 425/27 następuje dla poprawy warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

 

Cena nieruchomości:                      5 400,00 zł  +  VAT 23%

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 814/8 na podst. art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 26.11.2020 r.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127.