Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykazy nieruchomości Gminy Brzesko do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

 Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,
tel. 14 - 68-65-157.

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   734/4, 734/5, 736/7

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    580,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00056623/9

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Czarnowiejska

 

Teren jest sklasyfikowany jako RV

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    tymczasowa droga dojazdowa, miejsca postojowe

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,20 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65, 284, 782).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   1883/4

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    292,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00066983/3

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Głowackiego

 

Teren jest sklasyfikowany jako Bi

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    tymczasowe pomieszczenia magazynowe

Þ      

8.

Stawka czynszu

miesięcznego za 1,0 m2 netto

Þ    3,60 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    10-go każdego miesiąca,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65, 284, 782).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2355/9

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    12,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00056564/7

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Barona Goetza

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    pomieszczenie gospodarcze

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    1,34 zł  netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65, 284, 782).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2360/3

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

Þ    575,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00026646/7

4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

Þ   Brzesko, ul. Okocimska

 

Teren jest sklasyfikowany jako B, RIVa

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    pomieszczenie gospodarcze, uprawa warzyw

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    6,40 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    31 marca każdego roku,

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65, 284, 782).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat

 

 

1.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ   2747/17

Þ    

2.

-Powierzchnia dzierżawy

30,0 m2

 

3.

Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00037901/3

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B

 

6.

Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7.

Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy

Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ      

8.

Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    13,38 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9

Termin wnoszenia opłat

Þ    15-go maja każdego roku

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.
z 2020r. poz.65, 284, 782).

 

         Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11

Czas trwania dzierżawy

 do trzech lat