Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia przy ul. Browarnej 29

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

  1. Lokal mieszkalny - Nr 3
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu - 46,77 m2
  3. Oznaczenie księgi wieczystej lokalu - TR1B/00092859/6
  4. Oznaczenie nieruchomości gruntowej - Działka ewidencyjna nr 2464/3 o pow. 0,0577 ha- księga wieczysta nr TR1B/00092858/9
  5. Udział w nieruchomości wspólnej11774/30633
  6. Położenie i opis nieruchomości - Lokal mieszkalny nr 3 położony jest w budynku przy Browarnej 29 w Brzesku. Znajduje się w południowo -zachodniej części trzylokalowego parterowego drewnianego budynku mieszkalnego z poddaszem, na którym znajduje się strych użytkowy. Pozostałe dwa lokale znajdujące się w tym budynku zostały sprzedane w poprzednich latach w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Zbywany lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, WC, przedpokoju i schodów. Do lokalu nr 3 przynależy piwnica o pow. 18,37 m2 oraz strych o pow. 52,60 m2. Łączna pow. lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 117,74 m2. W dziale III księgi wieczystej nr TR1B/00092859/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: nieodpłatna służebność wejścia na strych schodami prowadzącymi z korytarza w lokalu nr 3 przy ul. Browarnej 29 w celu dokonywania niezbędnych napraw i przeglądów – na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu nr 2. Zbywany lokal nr 3 jest w złym stanie technicznym, nadaje się do generalnego remontu. Budynek również wymaga remontu, m.in. wymiany stolarki, odnowienia elewacji, remontu dachu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, natomiast wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Brzesko przyjętej zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 209/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
  7. Forma zbycia - Publiczny nieograniczony przetarg ustny
  8. Cena wywoławcza - 107.000,00 zł, zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 2464/3, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. włącznie. (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem Nr 111/2020  Burmistrza Brzeska z dnia 13 maja 2020 r.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51, pokój 117,  tel. (14) 68-65-170.