Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz zabudowanej nieruchomości położonej w Brzesku przeznaczonej do zbycia własności Gminy Brzesko

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 Numer działki ewidencyjnej:         2464/6

 Powierzchnia działki:                      0,3028 ha

 Numer księgi wieczystej:                TR1B/00024609/2

 Położenie:                                           Brzesko

 Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym, drewnianym, parterowym niepodpiwniczonym. Dach dwuspadowy z poddaszem nieużytkowym, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 159,23 m2 , powierzchnia zabudowy -197 m2  W skład budynku wchodzą 3 lokale mieszkalne. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Budynek nadaje się do remontu. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Brzeska przy ul. Wesołej 3.

W najbliższym sąsiedztwie dominuje zabudowa wielolokalowa, obiekty usługowe i magazynowe, a także znajduje się  Browar Okocim, Restauracja „Pawilon” i Gimnazjum Katolickie.

Na działce oprócz budynku mieszkalnego własności gminy Brzesko, znajdują się nakłady w postaci dwóch garaży blaszaków i składzika na drewno, które nie są własnością Gminy Brzesko.

Działka ma kształt zbliżonym do trójkąta. Teren o niewielkim spadku  w kierunku południowym wymagający uporządkowania. Nieruchomość posiada dostęp do do sieci infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

nieruchomość nie jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia:  sprzedaż prawa własności  w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

Cena  wywoławcza:  350.000,00  złotych

(sprzedaż nieruchomości zwolniona na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.)

Osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości oznaczonej numerem działki 2464/6 na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia  01 lipca 2020 r.

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu  www.brzesko.pl,  a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 116 I piętro tel. (14-68-65-127)