Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119, I piętro tel. 0-14 68-65-157

 

 

1.

Numer lokalu użytkowego

 

Þ  1 A

2.

Powierzchnia lokalu

 

Þ    14,7 m2

3.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1883/4

4

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

Þ     

5.

Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca się
do RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.

2.Instalacja elektryczna

O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

7.

Forma najmu

 

Þ    Przetarg ustny nieograniczony

 

8.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

9

Termin wnoszenia opłat

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65
ze zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

 na czas nieoznaczony

 

 

1.

Numer lokalu użytkowego

 

Þ  20 C

2.

Powierzchnia lokalu

 

Þ    14,70 m2

3.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1883/4

4

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

Þ     

5.

Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca się
do RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.

2.Instalacja elektryczna

O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

7.

Forma najmu

 

Þ    Przetarg ustny nieograniczony

 

8.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

9

Termin wnoszenia opłat

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65
ze zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

 na czas nieoznaczony

 

 

1.

Numer lokalu użytkowego

 

Þ  41 E

2.

Powierzchnia lokalu

 

Þ    14,40 m2

3.

Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1883/4

4

Położenie

Þ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

Þ     

5.

Opis lokalu

 

Wyposażenie lokalu:

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca się
do RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.

2.Instalacja elektryczna

O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej.

 

6.

Przeznaczenie lokalu

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

7.

Forma najmu

 

Þ    Przetarg ustny nieograniczony

 

8.

Stawka wywoławcza czynszu

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

9

Termin wnoszenia opłat

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .

10

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.65
ze zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

            Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11

Czas trwania najmu

 na czas nieoznaczony