Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJMU

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości -lokali użytkowych, własności Gminy Brzesko przeznaczonych do wynajmu. Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119, I piętro tel. 0-14 68-65-157.

1.Numer lokalu użytkowego

 

 

Þ  3 A
2.Powierzchnia lokalu

 

 

Þ    14,7 m2
3.Numer działki ewidencyjnej

 

 

Þ    1883/4
4PołożenieÞ    Brzesko, ul. Głowackiego 40

 

Þ

5.Opis lokalu

 

 

Wyposażenie lokalu:

 

1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .

O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca się
do RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.

2.Instalacja elektryczna

O zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej.

 

6.Przeznaczenie lokalu

 

 

Þ    prowadzenie działalności handlowej

 

 

7.Forma najmu

 

 

Þ    Przetarg ustny nieograniczony

 

 

8.Stawka wywoławcza czynszu

 

miesięcznego za 1 m2 brutto

 

 40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).

 

 

9Termin wnoszenia opłat

 

 

Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji

 

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204z późn.zm.).

Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.

Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VAT
i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 

11Czas trwania najmu na czas nieoznaczony