Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu :  18 marca   2020 roku / środa  / o godzinie  9.15 w sali nr 327 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Brzesku -Głowackiego 51

Porządek posiedzenia komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołów z posiedzeń Komisji odbytych w dniach 14.01.2020 r. oraz 19.02.2020 r.
  5. Zapoznanie się z informacją z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Brzesko (z wykorzystaniem danych sprawozdania z SIO oraz wysokości przekazanych środków finansowych) za 2019.
  6. Zapoznanie się z informacją oraz analiza wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 r.
  7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  RM w Brzesku(-)   dr Piotr Duda