Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.

Numer działki ewidencyjnej:   2781/2Powierzchnia działki:   0,0065 haNumer księgi wieczystej:  TR1B/00049676/3Położenie: BrzeskoOpis nieruchomości:    Działka niezabudowana będąca własnością Gminy Brzesko położona w Brzesku w powiecie brzeskim, województwie małopolskim. Działka zlokalizowanaw rejonie ul. Bagiennej w północnej części miasta około 2 km od centrum miasta.

Przeznaczenie w MPZP:    Działka nr 2781/2 nie jest objęta miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzesko uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 z dnia 15.06.1998 r. z późn. zm. wyżej wymieniona działka znajduje się w strefie zainwestowania kubaturowego terenów podmiejskich i wiejskich.Forma zbycia:        Sprzedaż prawa własnościW formie zamiany za działkę numer 2797/2 w celu pozyskania jej do gminnego zasobu nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej ul. Bagiennej w Brzesku.Cena nieruchomości:    5 518,00 zł brutto

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 2781/2 na podst. art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 06.04.2020 r.

 

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 116 I piętro tel. (14) 68 65 127.