Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku,  odbędzie się  w  dniu 16 stycznia   2020 roku / czwartek  / o godzinie  8.30 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 12.12.2019 r.
  4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
  5. Informacja na temat planowanych działań promocyjno – kulturalnych oraz wydarzeń sportowych w 2020 roku w Gminie Brzesko.
  6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania -w tym opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie wniosków i pism.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej RM w Brzesku(-) mgr Bogusław Sambor