Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: w dniu  21 stycznia  2020 r.  godz. 08:30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 sala posiedzeń komisji.

Proponowany projekt porządku posiedzenia komisji:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 grudnia 2019 r.
  4. Przyjęcie planu pracy na rok 2020.
  5. Informacja na temat planowanych imprez sportowych na terenie gminy
  6. Informacja o planowanym zbliżającym się wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
   Przewodniczący komisji                                                                       mgr Rafał Cichoński