Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Lokal do wynajmu - Brzesko, ul. Głowackiego 40

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości własności Gminy Brzesko przeznaczonej do wynajmu.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju nr 119, I piętro tel. 0-14 68-65-157.

 
1.Numer lokalu użytkowego Þ  42 E
2.Powierzchnia lokalu Þ    14,7 m2
3.Numer działki ewidencyjnej Þ    1883/4
4PołożenieÞ    Brzesko, ul. Głowackiego 40Þ
5.Opis lokalu Wyposażenie lokalu:1.Przyłącz wodno-kanalizacyjny z zamontowaną umywalką .O zamontowanie wodomierza  najemca zwraca siędo RPWiK w Brzesku. Koszty poboru wody są rozliczane przez Administratora Placu Targowego na podstawie odczytów z wodomierza.2.Instalacja elektrycznaO zamontowanie licznika pomiarowego i zawarcie umowy o dostawę energii elektrycznej najemca zwraca się do dostawcy energii elektrycznej. 
6.Przeznaczenie lokalu Þ    prowadzenie działalności handlowej 
7.Forma najmu Þ    Przetarg ustny nieograniczony 
8.Stawka wywoławcza czynszumiesięcznego za 1 m2 brutto  40,0 zł brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa). 
9Termin wnoszenia opłat Þ    10-ty każdego miesiąca z góry, .
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu najmu będzie podlegał waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204z późn.zm.).Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku w którym zawarto umowę najmu.Waloryzacja będzie uwzględniona w fakturze VATi nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 
11Czas trwania najmu na czas nieoznaczony