Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek), o godz. 8.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku,1 przy ul. Głowackiego 51.

Proponowany porządek posiedzenia:1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Analiza projektów uchwał w sprawach:a) wezwania Jeronimo Martins Polska S.A.. do sprecyzowania wniosku z 14 listopada 2019 r.b) przekazanie skargi celem załatwienia według kompetencji.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.5. Zamknięcie posiedzenia komisji.Podstawa prawna do urlopowania: stosownie do art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej na czas trwania posiedzenia.Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brzesku, Anna Lubowiecka