Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości do użyczenia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do użyczenia.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, w pokoju 119 I piętro,tel. 14 - 68-65-157. 
1.Numer działki ewidencyjnej Þ   1001/20
2.Powierzchnia przedmiotu użyczenia Þ    1,2240 ha
3.Numer księgi wieczystej Þ    TR1B/00090035/0
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Þ     obręb JasieńÞ    Þ      Teren jest sklasyfikowany jako R IIIa, S/RIIIa, Bz, Bi, Lz 
6.Forma użyczenia Þ    tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu użyczeniaÞ    działalność sportowo-rekreacyjna  
8.Stawka czynszumiesięcznego za 1,0 m2 nettoÞ     nieodpłatnie   
9Czas trwania użyczeniaczas oznaczony - do trzech lat