Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykazy nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem w Urzędzie Miejskim w Brzesku, w pokoju 119 I piętro, tel. 14 - 68-65-157.

 
1.Numer działki ewidencyjnej Þ   1065/7, 1164/3Þ    
2.-Powierzchnia dzierżawyÞ    0,0525 ha 
3.Numer księgi wieczystej Þ     TR1B/00021266/4, TR1B/00024822/1,
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Þ   Brzesko, ul. Królowej JadwigiÞ   Brzesko, ul. Kwiatowa Teren jest sklasyfikowany jako R IVb. 
6.Forma dzierżawy Þ    tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawyÞ    uprawa warzywÞ
8.Stawka czynszurocznego za 100,0 m2 nettoÞ    9,31 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9Termin wnoszenia opłatÞ    31 marca każdego roku, Þ    Czynsz należny za rok 2019 jest płatny do dnia10 grudnia 2019r. 
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dniaz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). Waloryzacja będzie uwzględnionaw fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowyw formie aneksu. 
11Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat 
  
1.Numer działki ewidencyjnej Þ   2747/17 Þ    
2.-Powierzchnia dzierżawy44,0 m2 
3.Numer księgi wieczystej Þ    TR1B/00037901/3
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Þ   Brzesko, os. Wł.Jagiełły Teren jest sklasyfikowany jako dr. 
6.Forma dzierżawy Þ    tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawyÞ    kiosk handlowyÞ
8.Stawka czynszumiesięcznego za 1,0 m2 nettoÞ    6,08 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy 
9Termin wnoszenia opłatÞ    10-go każdego miesiąca 
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosowniedo art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). Waloryzacja będzie uwzględnionaw fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowyw formie aneksu. 
11Czas trwania dzierżawy czas oznaczony- do trzech lat 
   
1.Numer działki ewidencyjnej Þ   635/27, 644, 648, 653, 665, 687Þ    
2.-Powierzchnia dzierżawyÞ    2,12 ha 
3.Numer księgi wieczystej Þ    TR1B/00051350/9 
4. 5.Położenie Opis nieruchomości Þ   Obręb Mokrzyska-Bucze Teren jest sklasyfikowany jako  Ps IV, Ł IV, RV, PsV, PsVI, Ł V, W-Ł IV 
6.Forma dzierżawy Þ    tryb bezprzetargowy 
7.Przeznaczenie przedmiotu dzierżawyÞ    uprawy rolne,Þ
8.Stawka czynszurocznego za 100,0 m2 nettoÞ    0,76 zł do 1,55 netto za 100,0 m2,do podanej stawki dolicza się podatek VATw wysokości wg obowiązującej ustawy 
9Termin wnoszenia opłat31 marca każdego roku, 
10Zasady aktualizacji opłatCzynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał Waloryzacji dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosowniedo art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018r. poz.2204 z późn. zm.). Waloryzacja będzie uwzględnionaw fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowyw formie aneksu. 
11Czas trwania dzierżawy czas oznaczony – do trzech lat