Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa odcinka sieci wodociągowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 03.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek: Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o. o.,  Solskiego 13, 32-800 Brzesko

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr 1110/4, 1111/3, 1112/5, 1112/6, 1112/9, 1112/10 w Jasieniu.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia strona ma możliwość w tutejszym Urzędzie (pokój nr 114) zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

    Z upoważnienia BurmistrzaZ-ca DyrektoraWydziału Infrastruktury(-) Paweł Prus