Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Zbycie  niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

Burmistrz Brzeska ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach. Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu: 
Lp.Nr działki Powierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza gruntu [zł]Wysokość wadium[zł]Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1854/290,134358 800,00 zł + 23% VAT6 000,00 złteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2854/300,127458 100,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
3854/310,139463 600,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
4854/380,135561 800,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
5854/390,133761 000,00 z ł+ 23% VAT6 000,00 zł
6854/400,138463 200,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
7854/410,145266 300,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
8854/420,156271 300,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
9854/440,175279 900,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
10854/460,155170 800,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
11854/470,137462 700,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
12854/480,131760 100,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
13854/510,120152 600,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
14854/520,141962 200,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
15854/530,154070 300,00 zł + 23% VAT6 000,00 zł
16854/490,158581 000,00 zł + 23% VAT6 000,00 złteren zabudowy usługowej
  

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Mokrzyska (gmina Brzesko w woj. małopolskim) w odległości około 5 km od centrum miasta Brzeska, przy ul. Siostry Faustyny tj. drodze powiatowej. W sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny niezagospodarowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki stanowią teren płaski porośnięty trawą, zadrzewiony, zakrzaczony. Kształt działek zbliżony do prostokąta, za wyjątkiem działki nr 854/29, której kształt zbliżony jest do trapezu. Dostęp do mediów jest częściowy (woda, prąd i gaz), brak sieci kanalizacyjnej w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RVI, PsIV, PsV, PsVI, ŁV.

Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 06.12.2019 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.

                Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiściew Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.

Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.

Regulamin

schowek01