Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia jako nieruchomość zamienna w ramach wypłaty odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod publiczną drogę gminną.Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 116,  tel. (14) 68-65-127. 
1.Numery działek ewidencyjnych 1411/276
2.Powierzchnia działek 1411/276 – 0,0800 ha 
3.Numer księgi wieczystej KW TR1B/00065482/4
4.Położenie Obręb ewidencyjny Brzesko 
5.Opis nieruchomości Działka gruntowa niezabudowana będąca do dnia 26.09.2089 r. w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położona w Brzesku w rejonie Alei Solidarności.Bezpośrednio do działki doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu.Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RIV a.
6.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzesku p. n. „Pomianowski Stok” zatwierdzonego uchwałą Nr IX.98/99 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 07.07.1999 r.działka nr 1411/276 znajduje się w terenie mieszkalnictwa rodzinnego głównie jednorodzinnego  oznaczonym symbolem  B1 MN
7.Forma zbycia Zbycie działki następuje w ramach przyznania nieruchomości zamiennej z tytułu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na własność Gminy Brzesko pod publiczna drogę Gminną.
8.Cena za nieruchomość 91  632,00 zł + 23 % VAT.
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki o numerze 1411/276 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 15.11.2019 r. włącznie.