Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Kolejna działka do zbycia na Pomianowskim Stoku

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia.Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 - pokój 119,  tel. (14) 68-65-157. 
1.Numery działek ewidencyjnych 1411/2491411/250
2.Powierzchnia działek 1411/249 - 0,0691 ha1411/250 - 0,0565 ha
3.Numer księgi wieczystej TR1B/00065482/4
4.PołożenieObręb ewidencyjny Brzesko 
5.Opis nieruchomości Działki gruntowe niezabudowane będące do dnia 26.09.2089 w użytkowaniu wieczystym Gminy Brzesko, położone są w południowo-zachodniej części miasta w odległości około 1 km od jego centrum, na południowym stoku projektowanego osiedla „Pomianowski Stok”, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg osiedlowych, częściowo nieurządzonych, które łączą się poprzez ul. Aleja Solidarności z ul. Pomianowską. Do działek doprowadzona jest kanalizacja deszczowa i sanitarna; pozostałe elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako R IVa. Działka ewidencyjna nr 1411/250 jest obciążona służebnością przesyłu w zakresie pasa gruntu o powierzchni 10,5 m2 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
6.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowe działki nr 1411/249, 1411/250  objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Pomianowski Stok” w Brzesku i znajdują się na obszarze przeznaczonym dla mieszkalnictwa rodzinnego (głównie jednorodzinnego) - symbol w planie A8MN.
7.Forma zbycia Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8.Cena nieruchomości 1411/249 – 99 000,00 zł + 23% podatku VAT1411/250 – 79 000,00 zł + 23% podatku VAT 
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek o numerach nr 1411/277, 1411/319 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia   14 listopada 2019 r. włącznie.(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)