Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 16 września 2019, o godz. 08.00  w sali posiedzeń UM w Brzesku ul. Głowackiego 51Porządek obrad
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 sierpnia 2019 r.
  4. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Brzesko.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za I półrocze 2019 r.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski - rozpatrzenie pism i projektów uchwał skierowanych do komisji.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
   Przewodniczący komisji rewizyjnejdr Piotr Duda