Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie Burmistrza Brzeska o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Brzesku na stanowisko informatyk (1 etat) w Zespole ds. Obsługi Informatycznej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą(decyduje data wpływu do UM w Brzesku) do dnia 09 września 2019 r., pod adresem:

Urząd Miejski w Brzesku ul. Głowackiego 51 (sekretariat, nr pok. 101) 32-800 Brzesko z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Zespole ds. Obsługi Informatycznej”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.Ogłaszający: Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha - Data ogłoszenia 27.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze