Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie burmistrza Brzeska o konkursie na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej” na adres:

Urząd Miejski w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 51,  32 – 800 Brzesko

w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz na stronie internetowej www.brzesko.pl (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32 – 800 Brzesko – sekretariat, pok. 101, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30).

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej