Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji gospodarki finansowej

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 22 sierpnia  2019 roku (czwartek), o godzinie 8.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 - sala posiedzeń komisji.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego 5 lipca 2019 r.
  4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
  5. Ocena stanu zadłużenia gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący KomisjiBogusław Sambor