Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 20 sierpnia 2019 roku (wtorek), o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 - sala posiedzeń komisji.

 Porządek posiedzenia komisji :
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 kwietnia i 11 czerwca 2019 r.
  4. Ocena stanu zadłużenia Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  5. Zapoznanie się komisji z odpowiedzią udzielona przez Inżynierię Ruchu Drogowego w sprawie postawienia znaku drogowego ( B-33) na ul. Okulickiego w Brzesku.
  6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji RewizyjnejPiotr Duda