Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 19 sierpnia 2019, godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 - sala posiedzeń komisji.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 5 Lipca 2019 r.
  4. Ocena stanu zadłużenia gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
  5. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.
  PrzewodniczącyKomisji Gospodarki KomunalnejOchrony Środowiska i RolnictwaRady Miejskiej w Brzesku Leszek Klimek