Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Komisja spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 21 sierpnia 2019 roku (środa), o godzinie 8.30 w Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51 w sali posiedzeń komisji.
Proponowany projekt porządku posiedzenia komisji:1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 4 Lipca 2019 r.4. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.5. Ocena stanu zadłużenia gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.6. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisje – sprawy bieżące i wolne wnioski.7. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisjimgr Rafał Cichoński