Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji statutowej

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji statutowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 31 lipca 2019 r. (środa), o godz. 14.30 w przewiązce sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór wiceprzewodniczącego komisji.
  4. Sprawy bieżące - omówienie zasad pracy komisji.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 Przewodniczący Komisji StatutowejRady Miejskiej w Brzesku mgr Karol Mróz