Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się 17 czerwca  2019 roku (poniedziałek),  o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

  PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 27 maja 2019 r.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko;
  5. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się z przydziałem dotacji na ich działalność w 2019 r.;
  6. Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko;
  7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i przedszkoli publicznych Gminy Brzesko;
  8. Raport o stanie Gminy – debata nad przedstawionym dokumentem.
  9. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 Przewodniczący Komisji   Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku                                                                            mgr Bartłomiej Turlej