Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że   posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 11 czerwca   2019 roku (wtorek), o godzinie 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku  ul. Głowackiego 51-  posiedzenie wspólne.

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołów z posiedzeń komisji odbytych w dniach 25 marca 2019 r, 04 kwietnia 2019 r.
  4. Analiza Raportu o stanie Gminy Brzesko.
  5. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
  6. Informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
                                           Przewodnicząca Komisji    Skarg Wniosków i Petycji RM w Brzesku                                                                                                            Anna Lubowiecka