Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa – posiedzenie wspólne odbędzie się 18  czerwca   2019 roku (wtorek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do Protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17.05.2019 r.
  5. Raport o stanie gminy – analiza i dyskusja nad przedstawionym dokumentem.
  6. Informacja na temat funkcjonowania Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, z uwzględnieniem wyniku finansowego Spółki.
  7. Informacja związana z dalszym wdrożeniem reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko - Analiza kosztów wdrażania reformy szkolnej na terenie Gminy Brzesko;
  8. Informacja n/t wykorzystania dotacji i programów unijnych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 PrzewodniczącyKomisji Gospodarki KomunalnejOchrony Środowiska i RolnictwaRady Miejskiej w Brzesku Leszek Klimek