Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny

Uprzejmie informuję, że posiedzenie komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 14 czerwca  2019 roku (piątek), o godzinie 12.00 w  Urzędzie Miejskim w Brzesku ul. Głowackiego 51, w sali posiedzeń komisji. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja na temat uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu  16 maja 2019 r.
  4. Informacja na temat opieki medycznej w szkołach – realizacja obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzesko.
  5.  Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
  6. Analiza raportu o stanie Gminy Brzesko.
  7. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na Komisję.
  8. Zamknięcie posiedzenia komisji.
  Przewodnicząca Komisji                                                                                              Maria Kucia