Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji oświaty, kultury i sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się 27 maja   2019 roku (poniedziałek),  o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

  PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018 r.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.
 5. Informacja o wynikach naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Brzesko;
 6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych gminy Brzesko;
 7. Zapoznanie się ze  sprawozdaniem z działalności stowarzyszeń sportowych za 2018 r.
 8. Zapoznanie się z informacją na temat funkcjonowania obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych w gminie Brzesko – propozycje ewentualnych zmian w tym zakresie;
 9. Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za 2018 r. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2019 r.;
 10. Analiza sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za 2018 r.
 11. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję
 12. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 Przewodniczący Komisji   Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku                                                                                              mgr Bartłomiej Turlej