Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się 17 maja  2019 roku (piątek), o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  7. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  8. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.
  PrzewodniczącyKomisji Gospodarki KomunalnejOchrony Środowiska i RolnictwaRady Miejskiej w Brzesku Leszek Klimek