Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie komisji spraw obywatelskich, porządku publicznego i promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w 23 maja (czwartek)  2019 roku, o godzinie  8.15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brzesko za rok 2018.
  4. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie Brzeskim w 2018 r. oraz działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu łagodzenia jego skutków.
  5. Roczna analiza sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku za rok 2018.
  6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko za rok 2018.
  7. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń sportowych za rok 2018.
  8. Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018.
  9. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych.
  10. Analiza pism skierowanych do rozpatrzenia na komisję.
Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznegoi Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku                                                                                   mgr Rafał Cichoński