Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 14  marca   2019 roku / czwartek / o godzinie  8.15 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku - ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 14 lutego 2019r.
  4. Informacja RPWiK w Brzesku na temat wysokości cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na 2019 r.
  5. Informacja na temat funkcjonowania BOSiR, ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
  6. Informacja o realizacji inwestycji w roku 2018 oraz ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2019. Przedstawienie informacji dotyczącej planowania przestrzennego na terenie Gminy Brzesko, w tym przygotowania terenów przeznaczonych pod tzw. „Strefy Aktywności Gospodarczej”.
  7. Wolne wnioski i zapytania - zaopiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.
 PrzewodniczącyKomisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznegoi Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku                                                                     mgr Rafał Cichoński