Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 12  marca  2019 roku ( wtorek )  o godzinie 12.00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z posiedzenia komisji odbytego dnia 4 lutego 2019 r.
 4. Analiza  projektów uchwał w sprawach dotyczących:
 • ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Brzesko,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Informacja na temat planowanych działań promocyjno–kulturalnych w 2019 roku w Gminie Brzesko.
 2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2019 r. w placówkach oświatowych Gminy Brzesko;
 3. Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za 2018 r. Plany i  zamierzenia na 2019 r. połączona z oceną stanu sportu i  wykorzystania obiektów sportowych w Gminie Brzesko i podsumowaniem ferii przeprowadzonych przez BOSiR.
 4. Wolne wnioski i zapytania – zaopiniowanie  projektów uchwał i pism skierowanych do komisji.
 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
  Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku                                                                                                    mgr Bartłomiej Turlej