Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku, odbędzie się w dniu: 12 marca 2014 r. (środa) o godzinie 12-tej w  sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.2. Przedstawienie planu inwestycji i remontów w Brzeskich Placówkach Oświatowych – program termoizolacji.3. Informacja o wpływach z podatków i opłat lokalnych za 2013 rok.4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism wpływających do komisji i projektów uchwał na sesję w miesiącu marzec br. 

           Przewodniczący

  Komisji  Oświaty Kultury i Sportu Rady  Miejskiej w Brzesku

mgr Kazimierz Sproski