Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Brzesku

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zwołuję  XLVI Sesję Rady Miejskiej w Brzesku, na dzień: 26 lutego 2014 roku (środa ) o godzinie 9-tej. Sesja odbędzie się w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesk, il. Głowackiego 51

Proponowany porządek obrad sesji :

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Zapytania radnych.
 6. Zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 7. Sprawozdania z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej za okres od  ostatniej sesji.
 8. Sprawozdanie z posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 9. Pisemne sprawozdanie Burmistrza z jego działalności za okres od ostatniej sesji.
 10. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres od  ostatniej sesji.
 11. Informacja dotycząca Strefy Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko prowadzoną przez Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływów z tego tytułu.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmiany Uchwały Nr XLIII(314)2013 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko;

2)      rozpatrzenia  ponownej skargi na działalność  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku;

3)      zmiany Uchwały Nr VII(34)2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie określenia inkasentów i stawek prowizyjnego ich wynagradzania za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości;

4)      ogłoszenia w Gminie Brzesko roku 2014 Rokiem Czynu Niepodległościowego;

5)      nadania nazwy „Osiedle Na Piaskach” w Jadownikach

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Protokoły z sesji odbytej w dniu 29 stycznia 2014 r. jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Brzesku ul.  Głowackiego 51pokój nr 130.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  w Brzesku                                                                      

                                                                            inż. Tadeusz Pasierb