Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nieruchomości przeznaczone do zbycia, dzierżawy i najmu.

Burmistrz Brzeska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51 zostały wywieszone wykazy :

•    nieruchomości  gruntowej położonej w Brzesku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1411/188, przeznaczonej do zbycia w trybie nieograniczonego przetargu ustnego•    lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Ogrodowej 1 (klatka A)w Brzesku,przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jego       najemcy•    lokali przeznaczonych do najmu oraz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawySzczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 tel. (14) 68-63-100 wewn.170 – sprzedaż oraz  wewn. 157 – najem i dzierżawa."