Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

URZĄD MIEJSKI W BRZESKU, UL. GŁOWACKIEGO 51, 32-800 BRZESKO - podinspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunalnej - Referat Budownictwa i Inwestycji Komunalnych (1/2etatu)

Informuję, że w wyniku procedury naboru na w/w stanowisko/a zatrudniono:

Paulina Kurala z  Wieliczki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:W wyniku postępowania konkursowego postanowiono zatrudnić p. Paulina Kurala.W/w osiągnął dobry wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów wymaganych na danym stanowisku w ramach rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów. Rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła wysokie umiejętności oraz wiedzę, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.