Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu :20  l u t e g o  2014  roku / czwartek  / o godzinie  13:00 w sali posiedzeń UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.PROPONOWANY  PORZĄDEK  POSIEDZENIA :1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.2.    Informacja BOSiR dotycząca stref parkowania (płatnego) i wpływów z tego tytułu.3.    Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu lutym br.

Zastępca PrzewodniczącegoKomisji Gospodarki FinansowejRM w Brzeskumgr Maria Kądziołka