Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Budowa nawanialni gazu w SRP Jadowniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: ITK.III.6220.11.2013.RC z dnia 03.02.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa nawanialni gazu w SRP Jadowniki” na działce nr 3543/1 w Jadownikach.

Burmistrz Brzeska

 Brzesko, dnia 03.02.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

  

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje się o wydaniu przez Burmistrza Brzeska decyzji znak: ITK.III.6220.11.2013.RC z dnia 03.02.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa nawanialni gazu w SRP Jadowniki” na działce nr 3543/1 w Jadownikach

Wnioskodawcą planowanego przedsięwzięcia jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo. o. Oddział w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 109, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.