Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie  Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu : 23 marca 2016 roku /środa/ o godzinie  8:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia : 
  1. Informacja na temat realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko w 2016r.
  2. Plany zagospodarowania przestrzennego terenu oraz „Strefy aktywności gospodarczej” – informacja i analiza.
  3. Działalność  MPEC z uwzględnieniem wyniku finansowego spółki.
  4. Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2015.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 22 lutego 2016r.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał.
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej

   Rady Miejskiej w Brzesku

 

Jarosław Sorys